Generalforsamlingen 2023

Generalforsamlingen er den højeste myndighed i Mariagerfjord Vand a|s. Mariagerfjord Vand a|s er 100 % ejet af Mariagerfjord Kommune. Mariagerfjord Kommune er repræsenteret af det til enhver tid siddende byråd. Næste ordinære generalforsamling afholdes ultimo maj 2024.

Den ordinære generalforsamling var torsdag den 27. april 2023
Læs protokollatet fra den ordinære generalforsamling den 27. april 2023 i denne PDF (PDF'en åbnes i en ny fane i browseren)