Samlet Drifts- og Administrationsbygning

Sammen med beslutningen om at placere det nye renseanlæg nord for Hadsund i 2012, besluttede Mariagerfjord Vand a|s at samle drift og administration ét sted, i en bygning i forbindelse med det nye renseanlæg.

Drift og administration var klar til ibrugtagning før renseanlægget i 2013.

Domicilet, der er opført med en lysegrå betonfacade, er formet som et U med et samlet areal på 3.000 m2. Administration, velfærds- og mødefaciliteter er fordelt over ca. 1.000 m2. Desuden er der kantine, omklædnings- og vaskefaciliteter, værksteder, garager, laboratorium og lager på cirka 1.500 m2. De sidste 500 m2 er teknikrum og vægge.

Godt og sikkert arbejdsmiljø
Bygningens indretning understøtter et godt og sikkert arbejdsmiljø samt gældende sikkerheds- og sundhedsregler på vand- og spildevandsområdet. Vand- og kloakforsyningen har hver deres fløj med separate faciliteter og redskaber. Det sikrer optimal drift og overholdelse af sikkerhedsforanstaltninger for både medarbejdere og gæster.

Bygningen er forsynet med energieffektive teknologier, herunder solceller der producerer el. Samtidig er der installeret elektronisk klimastyring, samt regulering af varme og lys i alle lokaler for at effektivisere og minimere bygningens energiforbrug.

Fotoet viser Mariagerfjord Vand a|s drifts- og administrationsbygning fra luftenFotoet viser parkeringspladsen foran Mariagerfjord Vand a|s drifts- og administrationsbygning fra luftenFotoet viser Mariagerfjord Vand a|s drifts- og administrationsbygning direkte ovenfra fra luften