Bundfældningstanke

Alle ejendomme i Mariagerfjord Kommune med egen bundfældningstank er automatisk tilmeldt den kommunale tømningsordning.

Alle grundejere skal benytte ordningen. Du har som grundejer pligt til at sørge for, at tanken til enhver tid er tilgængelige for tømning. Hvis tanken ikke er tilgængelig, når tømningsbilen kommer ud til grunden, bliver du pålagt et ekstra gebyr for forgæves kørsel.

Bundfældningstankene tømmes 1 gang om året ved helårsbeboelse og hvert andet år ved fritids- og sommerhuse.

Den praktiske del af tømningsordningen bliver varetaget af firmaet FKSSlamson A/S. Det omfatter bl.a. behandling af borgerhenvendelser vedrørende alle praktiske forhold i forbindelse med tømningen.

Du kan kontakte firmaet på tlf. 63 42 10 17.