Ekstra ydelser

Skal du have tømt din køkkenbrønd eller spulet dit dræn, kan du få firmaet Marius Pedersen A/S Division FKSSlamson. til at gøre det, når de alligevel besøger din ejendom.

Firmaet tilbyder blandt andet:

  • Tømning af ekstra brønd (fx sivebrønd)
  • Tømning af køkkenbrønd
  • Spuling af dræn
  • Ekstra tømning af bundfældningstank

De ekstra ydelser skal være bestilt, før vi kommer og tømmer septiktanken. De ekstra ydelser skal betales til entreprenøren.

Du kan kontakte FKSSlamson A/S på tlf. 63 42 10 17 eller via mail to@fksslamson.dk.