Vand

Produktion
Mariagerfjord Vand råder i dag over 3 vandværker, der tilsammen producerer ca. 1,4 mia. liter drikkevand om året.

Det vil sige, at der hver dag oppumpes og behandles mere en 3,5 mio. liter grundvand, som derefter distribueres som godt drikkevand.

Selskabet råder over et vandtårn i Hobro syd og en trykforøgerstation på Hegedalsvej i Hobro. Vandtårnet har en kapacitet på 1000 m3 og  trykforøgerstationen en kapacitet på 1000 m3.

Distribution
Det første vandværk i Mariagerfjord Vandforsyning blev grundlagt i 1886, under daværende Hobro Kommune, og vi har således leveret rent vand til borgerne i mere end 125 år.

Vandet leveres gennem mere end 300 km hovedledninger ud til ca. 15.000 borgere i Mariagerfjord Kommune, fordelt på 7.300 boligenheder med 5.100 vandmålere.

Vandværker, beholdere og ledningsnet overvåges, så kvalitet og forsyningssikkerhed kan fastholdes på et højt niveau.

Foto af løbende vandhane