Vedligeholdelse af vandmåler

Det er Mariagerfjord Vand a|s som ejer vandmåleren I husinstallationen.

Den kan enten sidde i en målerbrønd eller inde i huset.

Husejeren ejer installationer fra skel og ind i huset. Det gælder også de 2 kuglehaner omkring måleren.

Det er en god ide at motionere hanerne en gang imellem, så de virker næste gang måleren skal skiftes.

 

Afspærringsventil_ansvarsfordeling

Multical 21 vandmåler
Du kan gå ind på nedenstående link fra Kamstrup for at lære mere om din Multical 21 vandmåler. Link - https://www.kamstrup.com/da-dk/produkter-loesninger/vandmaalere/husholdningsvandmaalere

Water Ensemble Forbrugsdisplay
Kamstrup A/S har udviklet et trådløst display til visning af forbrugsdata fra en vandmåler. Displayet går under navnet ” Water Ensemble Forbrugsdisplay”. Water Ensemble Forbrugsdisplayet er et lille brugervenligst display, der er let at betjene.

Forbrugerne kan ved hjælp af displayet se og følge deres vandforbrug hjemme fra.

I forbrugsdisplayet vises det dagligt, ugentligt og månedligt vandforbrug i kroner og liter. Displayet viser ved hjælp af koder, om der er aktuelle lækager. Derforuden sammenligner det forbruget ved hjælp af historiske værdier.

Forbrugsdisplayet inklusiv vejledning og installation kan tilkøbes, se infoark på følgende link - Ensemble Water Display