Hvordan får jeg et nyt vandstik?

Hvis man bor i Mariagerfjord Vand a|s forsyningsområde (se geografisk oversigtskort) har man mulighed for at blive koblet på Mariagerfjord Vand a|s forsyningsnet.

Proceduren er, at man henvender sig til Mariagerfjord Vand a|s på enten tlf. 99 52 53 54 eller på mail@mfv.dk for at høre om priser og betingelser for at blive koblet på.

Herefter vil man modtage et skriftligt tilbud om at blive koblet på forsyningsnettet. Hvis man kan acceptere dette, underskriver man og sender det retur til Mariagerfjord Vand a|s. Herefter lægges ordren ind i vores system og udføres, når det kan passe ind i planen.

Man skal være opmærksom på følgende punkter:
• Det nye vandstik føres ind til skel, hvis ejendommen ligger op til hovedledning. Ellers er det maks. 15 meter fra hovedledning.

• Ved skel placeres der en målerbrønd, hvor der er afspærringshaner og vandmåler i.

• Videreførelse af stikket fra målerbrønd og ind til huset er ejerens ansvar. Tilkoblingen må kun foretages af en autoriseret VVS mester som Mariagerfjord Vand a|s kan godkende. VVS mesteren skal indsende en ”http://www.mariagerfjordvand.dk/selvbetjening/anmeldelse-af-vandstik” til Mariagerfjord Vand a|s.

• Ved ejendomme med egen boring eller brønd, skal man være opmærksom på at boringer og brønde skal sløjfes af en autoriseret brøndborer efter, at man er blevet koblet på Mariagerfjord Vand a|s. Det er Mariagerfjord Kommune, der holder tilsyn med at boringer og brønde bliver forseglet.