Tilgængelighedserklæring

Mariagerfjord Vand a|s forpligter sig til at gøre webstedet https://www.mariagerfjordvand.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke tilgængeligt indhold på https://www.mariagerfjordvand.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Mariagerfjord Vand a|s, hvis du oplever, at der er ikke tilgængeligt indhold på https://www.mariagerfjordvand.dk/

Overholdelsesstatus
Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav).

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet, Vurdering er foretaget af ekstern part.

Evalueringsrapporter
Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter.

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke tilgængeligt indhold
Det offentlige organ har kategoriseret det ikke tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven
Dokumenter lagt på hjemmesiden efter 23. september 2018
Vi har dokumenter, der er lagt på hjemmesiden efter den 23. september 2018, som vurderes som værende væsentlige for administrative processer. Disse dokumenter er endnu ikke blevet gjort webtilgængelige. Hvis det er muligt at gøre dokumenterne webtilgængelige, ændres og uploades disse dokumenter på ny.

Skriftstørrelserne og afstand - hjemmesiden
Basis opsætningen af størrelsen af skriften på brødteksten og overskrifterne skal rettes til samt afstanden mellem linjerne og afsnittene skal justeres.

Uforholdsmæssig stor byrde
Tilgængelighed i dokumenter
Langt de fleste pdf'er og andre dokumenter på hjemmesiden fra før den 23. september 2018 er ikke gjort eller gøres heller ej tilgængelige. Dette gør sig også gældende for nogle af dokumenterne, der er lagt på hjemmesiden efter den 23. september 2018 og frem til nu. Det vurderes at værende uforholdsmæssig stor byrde at gøre alle dokumenter tilgængelig, men der er taget skridt til at tilgængeliggøre dokumenter fremover – når og hvis det er muligt.

Ikke omfattet af loven
Alle dokumenter lagt på hjemmesiden før 23. september 2018
Langt de fleste pdf'er og andre dokumenter på hjemmesiden fra før den 23. september 2018 er ikke gjort eller gøres heller ej tilgængelige.

Materiale fra 3. part herunder private leverandører og udbydere
Der henvises til materiale fra 3. part såsom blanketter og servicefunktioner på hjemmesiden fra private leverandører og/eller udbydere, dokumenter fra forskellige myndigheder mv.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed
Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:
Efter den 23. september 2020, vil der bliver efterfølgende arbejdes med følgende:

 • Vi arbejder løbende med forbedring af webtilgængeligheden. Endvidere arbejder vi løbende på at minimere brugen af dokumenter på hjemmesiden og i stedet bygge informationen som HTML på siden.
 • Vi anvender jævnligt Siteimprove til at screene for tilgængelighed (f.eks. et billede uden en alternativ tekst som beskriver det viste eller en side uden titel eller overskrift). Siteimprove bruges så længe vi har det til rådighed.
 • Der arbejdes med at få gjort opsætningen af teksten samt afstanden mellem linjerne og afsnittene bedre på hjemmesiden.
 • Der arbejdes med oprydning på hjemmesiden herunder blandt andet den tekniske og layoutmæssige opsætning samt at få bearbejdet de PDF'er, der skal gøres tilgængelige.
 • Der arbejdes stadigvæk med at få bearbejdet så mange af PDF'erne på hjemmesiden samt at få gjort hjemmesiden brugervenlig fra mobileenheder.

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven
Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du forinden kontakte det offentlige organ med henblik på, at løse problemet med webtilgængelighed. Dette gør du via kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at det offentlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse via henvendelsesformularen.

Denne erklæring blev første gang offentliggjort den 23. september 2020
Erklæringen blev senest revideret den 11. april 2024