Vandværker og pumpestationer

Vandværker og pumpestationer
Afdelingsleder, Jonas Støvring, tlf. 99 52 53 97
E-mail jps@mfv.dk

Driftsleder Brian Frost, tlf. 99 52 53 90
Jan Pedersen
Per Falentin Olesen
Per Jensen
Torben Tolstrup
Leif Jensen
Stephan Juel Dahlerup

Vandmålere og Forbrugerkontakt
Afdelingsleder, Jonas Støvring, tlf. 99 52 53 97
E-mail jps@mfv.dk

Data, IT og SRO samt bygningsvedligehold, energi og indeklima
Afdelingsleder, Jonas Støvring, tlf. 99 52 53 97
E-mail jps@mfv.dk

IT- og bygningsansvarlig samt projektleder, Preben Poulsen, tlf. 99 52 53 60
E-mail pvp@mfv.dk

IT medarbejder, Kristoffer Egholm Wendelboe, tlf. 99 52 53 89
E-mail kew@mfv.dk

Kontaktdetaljer
Anlæg, Ledninger og Grønne Arealer
Driftsleder, Arne Frederiksen, tlf. 99 52 53 70
E-mail arf@mfv.dk

Mariagerfjord Renseanlæg
Driftsleder, Tom Rask, tlf. 99 52 53 80
E-mail tor@mfv.dk
 

Pumper, pumpestationer og vandværker
Driftsleder, Brian Frost, tlf. 99 52 53 90
E-mail brf@mfv.dk
 

Driftslederne kan træffes på telefon mandag til torsdag mellem kl. 07.00 og 15.30.
Fredag mellem kl. 07.00 og 12.00.