Vandværker og pumpestationer

Vandværker og pumpestationer
Afdelingsleder, Jonas Støvring, tlf. 99 52 53 97
E-mail jps@mfv.dk

Brian Frost
Jan Pedersen
Per Falentin Olesen
Per Jensen
Torben Tolstrup
Leif Jensen
Stephan Juel Dahlerup

Vandmålere og Forbrugerkontakt
Afdelingsleder, Jonas Støvring, tlf. 99 52 53 97
E-mail jps@mfv.dk

Data, IT og SRO samt bygningsvedligehold, energi og indeklima
Afdelingsleder, Jonas Støvring, tlf. 99 52 53 97
E-mail jps@mfv.dk

IT- og bygningsansvarlig samt projektleder, Preben Poulsen, tlf. 99 52 53 60
E-mail pvp@mfv.dk

IT medarbejder, Kristoffer Egholm Wendelboe, tlf. 99 52 53 89
E-mail kew@mfv.dk

Kontaktdetaljer
Anlæg, Ledninger og Grønne Arealer
Driftsleder, Arne Frederiksen, tlf. 99 52 53 70
E-mail arf@mfv.dk

Mariagerfjord Renseanlæg
Driftsleder, Tom Rask, tlf. 99 52 53 80
E-mail tor@mfv.dk
 

Pumper, pumpestationer og vandværker
Afdelingsleder, Jonas Støvring, tlf. 99 52 53 97
E-mail jps@mfv.dk 
 

Driftslederne kan træffes på telefon mandag til torsdag mellem kl. 07.00 og 15.30.
Fredag mellem kl. 07.00 og 12.00.