Om os

I forbindelse med kommunalreformen blev Mariager Kommune, Arden Kommune, Hadsund Kommune og Hobro Kommune den 1. januar 2007 lagt sammen i Mariagerfjord Kommune. For at varetage den fælles vandforsyning og spildevandsrensning blev der i 2007 stiftet tre nye selskaber: Mariagerfjord Vand a|s, Mariagerfjord Spildevand a|s og Mariagerfjord Vandservice a|s.

Den 12. maj 2011 blev de tre selskaber fusioneret til Mariagerfjord Vand a|s. 

Selskabet, der er 100 % ejet af Mariagerfjord Kommune, står for driften af de kommunale vandværker og renseanlæg samt de tilhørende vand- og spildevandsledninger. Det vil i praksis sige tre vandværker, der forsyner Hobro by og omegn, Als, samt rensning af spildevandet fra alle husstande i Mariagerfjord Kommune, som er tilsluttet den offentlig kloak. De øvrige cirka 50 vandværker i kommunen er privatejede. Inden for forsyningsområdet står Mariagerfjord Vand a|s ligeledes for planlægning og udførelse af nye vand- og spildevandsanlæg i forbindelse med f.eks. udstykninger.

Formål

Hos Mariagerfjord Vand a|s har vi ikke blot fokus på situationen i dag og i morgen, vi forsøger også at være på forkant med udviklingen, så vi står godt rustet til at møde fremtidens udfordringer.

Selskabets formål er at levere vand af god kvalitet og rense spildevandet på en god og miljøvenlig måde. Begge ydelser med en god service, der er driftsøkonomisk fordelagtigt – både for nuværende og fremtidige forbrugere.

 

VAGTTELEFON
Hvis du har et akut problem uden for normal kontortid, kan du ringe til:

Driftsvagten via Falck på 99 52 53 54 - Tast 2