Selskabet

Mariagerfjord Vand a|s er 100 % ejet af Mariagerfjord Kommune, men er et selvstændigt aktieselskab jævnfør Vandsektorloven paragraf 2, stk. 1.

Selskabet ledes af en bestyrelse på ni medlemmer: fem valgt af Mariagerfjord Kommune herunder formanden, to valgt af forbrugerne og to valgt af medarbejderne. Bestyrelsen ansætter en direktør til at lede selskabet.

Det er Mariagerfjord Vand a|s, der forsyner og afleder drikke- og spildevand fra de fleste borgere i Mariagerfjord Kommune. Mariagerfjord Vand a|s har mere end 125 års erfaring inden for indvinding og forsyning af drikkevand og over 75 års erfaring i afledning og rensning af spildevand. Drikkevandet leverer vi til ca. 35% af husstandene og virksomhederne i kommunen, mens vi renser spildevandet fra alle ejendomme, der er tilsluttet det offentlige kloaksystem.

Selskabet drives 100% ved forbrugernes indbetaling for forbrug af drikkevand og afledning af spildevand. Hvis der opstår overskud, bliver pengene betalt tilbage til forbrugerne. Formålet er at levere vand af god kvalitet og rense spildevandet på en god og miljøvenlig måde. Begge ydelser med en god service, der er driftsøkonomisk fordelagtigt – både for nuværende og fremtidige forbrugere.