Solborgvej, Viborggyden, Markedsgade og Nytorv

Mariagerfjord Vand A/S har afsluttet kloakarbejderne på ovennævnte veje, og grundejerne kan nu koble om til det nye system.

Slidlag udføres sommer 2023.

Arbejdet skal udføres af autoriseret kloakmester.

Færdigmelding og kloaktegning indsendes til Mariagerfjord Kommune ved:

Spildevandsgruppen
Mail: spildevand@mariagerfjord.dk

Mariagerfjord Vand a|s: (kloak og vand) Maria Nida Junker-Hansen 9952 5367