Sluseanlæg i Hobro

Mariagerfjord Vand gennemfører i perioden fra maj til december 2023 anlægsarbejder til etablering af et aktivt sluseanlæg ved Onsild å i Hobro. Sluseanlægget skal fungere som højvandssikring af Onsild å og tilstødende områder i forbindelse med stormflodssituationer, hvor der presses vand ind i Mariagerfjord.

Sluseanlægget etableres på den østlige side af et eksisterende anlæg, der spænder over Onsild å syd for Nedre Strandvej, umiddelbart øst for Horsøvej. Det eksisterende anlæg ”Markedshallerne over åen” har tidligere været anvendt som af- og pålæsning til lastbiler.

Højvandssikringen etableres ved at etablere en spunsvæg på tværs i åen, hvor på der senere monteres højvandsporte. På den nordlige side af åen bygges det eksisterende anlæg sammen med et nyt pumpebygværk, som skal huse en snekkepumpe, der kan transportere fisk over højvandsporten, når denne er lukket.  

HMC A/S vandt licitationen og er entreprenør på opgaven.Mariagerfjord Vand a/s Lars Fischer Nielsen, 99 52 53 65 eller mail lfn@mfv.dk

HMC A/S Projektleder Carsten Ytting Nielsen, Telefon 29 25 10 29 eller mail cyn@hmc-as.dk

WSP Projektering og tilsyn Claus Weng Petersen, Telefon 28 34 08 99 eller mail Claus.Petersen@wsp.com