Sluseanlæg i Hobro

Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Vand gennemfører i fællesskab i perioden fra maj 2023 til marts 2024 anlægsarbejder til etablering af et aktivt sluseanlæg ved Onsild Å i Hobro. Sluseanlægget skal fungere som højvandssikring af Onsild Å og tilstødende områder i forbindelse med stormflodssituationer, hvor der presses vand ind i Mariager Fjord.

Sluseanlægget etableres på den østlige og nordlige side af et eksisterende anlæg (langs Nedre Strandvej), der spænder over Onsild Å, hvor Markedshallerne tidligere var.

Højvandssikringen etableres ved at etablere 3 højvandsporte. Mod Nedre Strandvej bygges det eksisterende anlæg sammen med et nyt pumpebygværk, med en snekkepumpe, der kan transportere op til 1,5 m3/s åvand samt fisk fra Vester Fjord/Onsild Å ud i Mariager Fjord, når højvandsporten er lukket.  

HMC A/S er entreprenør på opgaven.
WSP A/S er rådgiver.
Projektleder MFV: Søren Erikstrup, sce@mfv.dk , telefon 99 52 53 50.Mariagerfjord Vand a/s Søren Erikstrup, 99 52 53 50 eller mail sce@mfv.dk

HMC A/S Projektleder Carsten Ytting Nielsen, Telefon 29 25 10 29 eller mail cyn@hmc-as.dk

WSP Projektering og tilsyn Claus Weng Petersen, Telefon 28 34 08 99 eller mail Claus.Petersen@wsp.com