H I Biesgade, Jernbanegade, Nyvej, Hovangsvej og Banegaardsvej

De afsluttende arbejder for de omfattende kloak- og vandledningsarbejder i ovennævnte gader finder sted i foråret 2024. 

I Banegaardsvej etableres der 2 nye helleanlæg og opretning af vejprojekt i februar måned. Slidlag og opstribning udføres i foråret.

I Jernbanegade ved Adelgade, skal tidligere helleanlæg samt røde chaussesten genetableres, sammen med helleanlægget ved Onsild Å.

Der mangler renovering af 2 pumpestationer, beliggende ved henholdsvis Fortunaparken og Skivevej 26.

Der mangler separatkloakering af Hostrupvej 15-27.

Når ovennævnte arbejder er færdigt afsluttes der med slidlag og ny opstribning på de arealer der har været gravet op.

Entreprenør: Vils entreprenøren A/S, Johnny Dalsgaard Nielsen, 97 76 77 77
Projektleder: EnviDan A/S, Mads Frandsen, 27 15 37 05
Projektleder: Mariagerfjord Vand a|s, Søren Erikstrup, sce@mfv.dk, 99 52 53 50

Oversigtkort for arbejdsområde