Fælles anlægsarbejder i Jyllandsvej, Fynsvej og Sdr. Ringvej, til og med krydsningen af Randersvej

Mariagerfjord Vand og Hobro Varme gennemfører i perioden marts 2023 til maj 2024 fælles anlægsarbejder i Jyllandsvej, Fynsvej og Sdr. Ringvej, til og med krydsningen af Randersvej.

Mariagerfjord Vand gennemfører separatkloakering, hvor spildevand og regnvand løber i hver sin ledning. Spildevandet ledes til Mariagerfjord renseanlæg i Hadsund og regnvand/drænvand ledes Mariagerfjord, hvilket er den miljømæssige bedste løsning.

I projektet vender vi afløbsregningen for regnvandet. I dag ledes regnvandet ned til Hobro Midtby, hvor det påvirker det lavtliggende område og medfører risiko for oversvømmelser. Når projektet er gennemført ledes regnvandet uden om byen og via regnvandsbassiner og vandløb direkte til fjorden.

Samtidig med renovering af kloaksystemet i Jyllandsvej, Fynsvej og Sdr. Ringvej, skal der laves nye fjernvarmeledninger til forsyning af de kunder, der ønsker at blive tilsluttet fjernvarme.

HMC A/S vandt licitationen og er anlægsentreprenør på opgaven.

Projektområde Jyllandsvej, Fyensvej og Sdr. Ringvej.

Mariagerfjord Vand a│s: Jan Laursen,
Telefon 99 52 53 95 eller mail - jll@mfv.dk

HMC Byg og Anlæg A/S Projektleder: Kenneth Bjerregaard
Telefon 51 17 98 26   eller mail - kb@hmc-as.dk

Projektering og tilsyn: Niras A/S, Jasper Vagner Jensen
Telefon 30 85 09 01, eller mail – jhje@niras.dk