Separatkloakering af Sdr. Onsild Stationsby, etape 2

Entreprisen "Separatkloakering Sdr. Onsild Stationsby, etape 2" udføres som en del af separatkloakeringen af Sdr. Onsild Stationsby. Entreprisen omfatter separering af fælleskloak i dele af den eksisterende by primært sydøst for Viborg Landevej og Viborg Landevej. Som en del af entreprisen skal etableres et regn-vandsbassin ved Engsvang med udløb til Skals Å. Ud over regnvandet fra den østlige del af Sdr. Onsild Stationsby, vil bassinet modtage vand fra regnvandsbassinerne på Viborg Landevej og Søkærvej i Sdr. Onsild.

Separatkloakering Sdr. Onsild Stationsby, etape 2

Mariagerfjord Vand a│s: Jan Laursen,
Telefon 99 52 53 95 eller mail - jll@mfv.dk

Mariagerfjord Vand a│s: Vita Pivtoratska,
Telefon 99 52 53 62, mail - vpi@mfv.dk

Vam A/S Entrepriseleder: Søren Rasmussen,
Telefon 40 56 47 05 eller mail - sbr@vam.dk

Formand Keld Jensen,
Telefon 40 72 75 16, eller mail - kje@vam.dk

Projektering og tilsyn: MFV a|s: Vita Pivtoratska,
Telefon 99 52 53 62, eller mail – vpi@mfv.dk

Sønder Onsild Stationsby