Separatkloakering af Sdr. Onsild Stationsby, etape 2

Entreprisen "Separatkloakering Sdr. Onsild Stationsby, etape 2" udføres som en del af separatkloakeringen af Sdr. Onsild Stationsby. Entreprisen omfatter separering af fælleskloak i dele af den eksisterende by primært sydøst for Viborg Landevej og Viborg Landevej. Som en del af entreprisen skal etableres et regn-vandsbassin ved Engsvang med udløb til Skals Å. Ud over regnvandet fra den østlige del af Sdr. Onsild Stationsby, vil bassinet modtage vand fra regnvandsbassinerne på Viborg Landevej og Søkærvej i Sdr. Onsild.

Sønder Onsild Stationsby