Vestergade, Mariager - separatkloakering

Mariagerfjord Kommune ønsker at omlægge belægning på Vestergade.

Samtidig vil Mariagerfjord Vand separatkloakere i.h.t. Spildevandsplanen.

Projektopstart er udskudt til 2024.

Projektleder: (Kloak) Mariagerfjord Vand a|s, Maria Nida Junker-Hansen, mjh@mfv.dk, 99 52 53 67
Projektleder: (Belægning) Mariagerfjord Kommune , Lea Liv Pedersen, lealp@mariagerfjord.dk, 97 11 36 26