Store kommende anlægsopgaver - Vand

Mariagerfjord Vand a|s’ daglige drift går med at producere drikkevand af en rigtig god kvalitet, som distribueres ud til forbrugerne med fornøden tryk i vandhanerne. Derefter modtager vi det samme vand som spildevand, der ledes gennem renseanlægget, før det sendes retur til havet for videre at indgå i naturens kredsløb. Derudover opkræver vi betaling hos vores forbrugere for leveret vand, afledt spildevand eller begge dele.

Vores anlæg til at producere vand eller rense spildevand bliver slidt og utidssvarende med tiden. Derfor er en af Mariagerfjord Vand a|s’ vigtigste opgaver, ved siden af den daglige drift, at vedligeholde og forny vores anlæg, således vi til stadighed opretholder vores gode kvalitet og der ikke sker store nedbrud på anlæg med efterfølgende ulemper for forbrugerne samt natur og miljø.

I de kommende fem år har vi planlagt følgende store anlægsopgaver:
Vand

  • At etablere en ny kildeplads, samt udvide Skjellerup Vandværk, så kapaciteten bliver ligeså stor som på Skivevej Vandværk.

    Det vil medføre at hvert af vandværkerne kan klare den totale produktion i et tilfælde af et nedbrud eller en forurening.

    Der startes med at lave en prøveboring i Østerskoven i Hobro, for at finde godt drikkeligt vand i tilstrækkelige mængder.

  • At renovere vores ledningsanlæg, hvor andre forsyningsarter eller kommunen skal have udført anlægsarbejder.
  • At sikre arealerne hvor grundvandet bliver indvundet mod fremtidig forurening af nitrat og pesticider.