Lokal information

Viborg Landevej spærret for gennemkørsel i Sdr. Onsild Stationsby fra 8. januar til 31. maj 2024.
 

 

I forbindelse med separatkloakeringen af Onsild byerne, er Mariagerfjord Vand (MFV) kommet til den mest komplicerede strækning, for dem der bor eller har ærinde i Sdr. Onsild Stationsby, da strækningen af Viborg Landevej mellem Skals Å og jernbaneviadukten skal separatkloakeres.

For dem der bruger Viborg Landevej som gennemfartsvej, bliver der opstillet eksterne omkørselsruter, dels på E45 og dels på rute 16 ved Hammershøj og Foulum. Adgang til Sdr. Onsild vil i hele perioden ske fra E45 via rute 517 Viborg Landevej.

Separatkloakeringen deles i to etaper, med start ved Åvej i etape 1 og med etapegrænse ved Kærvej/Mejerivej og sluttende med etape 2 op til jernbaneviadukten.

De lokale i Sdr. Onsild Stationsby vil løbende blive orienteret om afspærrede strækninger, dels ved besked til husstandene og dels ved skiltning. Der er fire lokale virksomheder/erhverv der bliver direkte berørt af separeringsarbejdet; Mammen Mejeri, Pigernes Kro, Bitten Slagter samt Onsild lægehus. Der vil være adgang til dem alle under arbejdets udførelse, men i en kortere periode vil det være med alternativ tilkørselsforhold.

Det forventes at separeringsarbejdet kan afsluttes i september måned i Sdr. Onsild Stationsby. I efteråret 2024 vil den sidste etape i Sdr. Onsild blive påbegyndt. Denne forventes afsluttet medio 2025, hvorefter Sdr. Onsild og Sdr. Onsild Stationsby vil være færdig separeret. Den sidste etape af Sdr. Onsild vil ikke kræve afspærring af Viborg Landevej.

Entreprenørarbejdet udføres af VAM A/S, som også har udført de to tidligere etaper i Sdr. Onsild og Sdr. Onsild Stationsby. Udover entreprenørarbejdet, har VAM A/S også ansvaret for afspærring, skiltning og opretholde adgangen til boliger og erhverv, mens arbejdet udføres. VAM A/S kan kontaktes ved formand Kjeld Jensen, kje@vam.dk eller tlf. 40727516.

 

For yderligere information:
Jan Laursen, afdelingsleder, Mariagerfjord Vand
Tlf.: 99525395
E-mail: jll@mfv.dk