Bundfældningstanke - Din tank

Din tankkode
Din tank har fået tildelt en unik kode, som du kan bruge til at se forskellige oplysninger om tanken.
Tankkoden finder du i det varslingsbrev, som tømningsfirmaet sender til dig. Koden står nederst til venstre på siden i brevet. 

Koden bruger du til at åbne din ”tank-side”.