Tømning af lejet samletank - sommerhuskloakering

Mariagerfjord Vand a|s har nu indgået en aftale om tømning af samletank.

Mariagerfjord Vand a|s accepterer ikke opkrævninger for tømning af samletank fra andre firmaer.

Hvis I har spørgsmål med hensyn til ordningen eller tømning af samletanke, skriv til samletanke@mfv.dk 

eller yderlig informationer er I velkommen til at kontakte afdelingsleder Anne-Marie Truelsen på amt@mfv.dk og/eller på telefon 99 52 53 96.