Kontrol af spildevand

Vores renseanlæg håndterer og renser spildevandet, så kravene i vandmiljøplaner overholdes. 

Der behandles årligt 4,5 - 5,5 mio. m3 spildevand på renseanlæggene, hvoraf borgere og virksomheder udleder ca. 2,2 mio. m3. Resten er indsivning og regnvand fra fælleskloakerede områder.

Fra 2024 vil der også komme spildevand fra Vesthimmerland og Rebild forsyninger.

Kontrol af spildevand 2022 (pdf åbner i ny fane)

2021 Kvalitetsmålinger /analyserapport (pdf åbner i ny fane)

2020 Kvalitetsmålinger /analyserapport (pdf åbner i ny fane) 

2019 Kvalitetsmålinger / analyserapport (pdf åbner i ny fane)

2018 Kvalitetsmålinger / analyserapport (pdf åbner i ny fane)