Udsættelsesperiode

Afskrivningsperiode eller Udsættelsesperiode for kloaktilslutning på nyetablerede nedsivningsanlæg. (maksimalt 10 år)
Ejendomme som skal kloakeres og har en godkendt privat spildevandsrensning, kan få en 10 års afskrivningsperiode på anlægget inden tilslutningspligten til kloakanlægget træder i kraft.

De 10 år regnes fra den dato, hvor tilladelse til nyt spildevandsanlæg er givet hos Mariagerfjord Kommune, plus 1 år til etablering. Det vil sige 11 år fra tilladelsesdatoen.

Ejeren bliver opkrævet det tilslutningsbidrag, som er gældende det år, hvor ejendommen bliver tilsluttet kloakken. Det vil sige, at hvis man vælger at tilslutte kloakken senere, betales det tilslutningsbidrag som er gældende for det år man kobles på kloakken.

Der kan godt betales tilslutningsbidrag med det samme og stadig opnå udsættelse af tilslutning.

For yderligere oplysninger, kontakt Mariagerfjord Vand a|s på telefon 99 52 53 54.