Spørgsmål & Svar

Spørgsmål:
Der har været nogle forespørgsler vedrørende de matrikelkort, der er anvendt til stikskitserne i sommerhusområderne.

Svar:
Vi kan oplyse, at kortene kommer fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Hvis man mener, at kortene er ukorrekte, kan man for egen regning kontakte en landinspektør, da Mariagerfjord Vand a|s ikke har mulighed for at bidrage med hjælp til at fastlægge skelgrænserne.
------
Spørgsmål:
Hvem skal afholde udgiften til kloakering på lejet grund?

Svar:
Ejer betaler tilslutningsbidraget til spildevandssystemet (Skelbrønd bliver sat ind på grunden). Lejer afholder udgifter til sløjfning af eksisterende system og omkobling til nyt. Dog afhængig af hvad der står i lejeaftale.