Overgangsordning

Tilbud om midlertidig samletank (Leje af samletank)
I forbindelse med den fremtidige kloakering af sommerhusområder, tilbydes en midlertidig løsning for afledning af spildevand, indtil den egentlige kloakering er tilendebragt.

Følgende vilkår skal opfyldes før der kan tilbydes en midlertidig løsning:
Ejendommen forventes kloakeret indenfor en tidshorisont på 5 år, samt en af nedenstående årsager:

  • At ejendommens nedsivningsanlæg eller septiktank er i dårlig stand (påbud kan forventes).
  • At ejendommen forventes at gennemgå væsentlige ændringer, der medfører et behov for renovering af nedsivningsanlægget eller septiktanken. (eksempelvis nyt badeværelse eller ny bebyggelse henover septiktanken).
  • At grunden er ubebygget og der skal opføres nyt sommerhus.

For yderligere oplysninger, kontakt Mariagerfjord Vand a|s på telefon 99 52 53 54.