Kommunal lånemulighed

Kommunen kan yde lån til borgere, der påtvinges kloakanlæg mod sikkerhed i din ejendom.
Dog på betingelser:

  • du eller din ægtefælle er fyldt 65 år, eller
  • du eller din ægtefælle får delpension, eller
  • du eller din ægtefælle får socialpension, eller
  • du eller din ægtefælle får efterløn.

Og

  • den ejendom, du søger lånet til, skal være en bolig, som du eller din husstand bor i.
  • du eller din ægtefælle skal bo fast i Danmark på det tidspunkt, hvor ejendomsskatten eller tilslutningsafgiften skal betales.
  • der skal være friværdi i boligen.

Se "Bekendtgørelse af lov om lån til betaling af ejendomsskatter" (LBK nr 1112 af 30/08/2013) på https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=158265

Der skal indsendes ansøgning til Mariagerfjord Kommune. For yderligere oplysninger, kontakt Mona Jensen fra Mariagerfjord Kommune på telefon 97 11 31 04.