Opdimensionering af regnvandsledninger på Lupinvej og Lucernevej, Hobro

I løbet af sommeren / efteråret 2023 planlægger Mariagerfjord Vand, at opdimensionering af regnvandssystemet på Lupinvej og Lucernevej i Hobro samt etablering af et forsinkelsesbassin ved Aalborgvej.

Projektområde for Lupinvej og Lucernevej Hobro