Skybrud på vej

Er der meldt om skybrud i dit område, er der flere ting, du kan gøre i sidste øjeblik for at undgå oversvømmelse af din ejendom og bolig.  Læs mere om hvordan du kan forberede dig i sidste øjeblik på et skybrud (Ekstern link åbner nyt vindue)

Herunder er tre gode råd:

1: Tjek, at værdigenstande og elektriske apparater er sikre.
• Fjern værdigenstande fra kælderen eller sørg for, at de er placeret højt over gulvet.

• Sluk for elektriske apparater, der kan blive oversvømmet og fjern dem, hvis det er muligt.

• Fjern løse genstande, der står udendørs og risikerer at tage skade ved oversvømmelse.

2: Forbered dig til oversvømmelse
• Brug sandsække og træplader til at blokere døre og vinduer, der sidder under eller i niveau med det omkringliggende terræn.

• Luk vinduer og døre.

• Hav spande, klude og redskaber klar til at opsamle vand, hvis det trænger ind.

3: Undersøg, om riste, afløb og tagrender er rene
• Tjek om tagrenderne på boligen er renset fri for blade og snavs.

• Undersøg, om afløbsriste (vejriste) er fri for blade og andre genstande. Fjern blade og genstande, som blokerer ristene.

• Er afløbsristene (vejristene) på en offentlig vej stoppet til eller er vandet lang tid om at komme væk, kan du kontakte Park og Trafik i Mariagerfjord Kommune på telefon ved at sende en mail til vejdrift@mariagerfjord.dk eller at ringe på telefon 97 11 42 45 for nærmere information om, hvordan du skal forholde dig.

• Er afløbsriste (vejriste) på en privat vej eller privat fællesvej tilstoppede, skal I, der har vejret, selv løse problemet eller kontakte grundejerforeningen eller boligforeningen.