Problemer med Vandforsyningen

Er der ingen vand i hanerne?
Hvis der ikke kommer vand ud af hanerne, er det en god ide at tjekke om dine egne installationer fungerer. Tjek eventuelt om din nabo har vand før du ringer til os.

Ved planlagte opgaver
Ved planlagte opgaver varsler vi forbrugerne i god tid, hvis vi bliver nødt til at lukke for vandet i dit lokale område. Opgaverne annoncerer vi også i god tid på vores hjemmeside.

Vi opdaterer løbende vores hjemmeside om både planlagte og akutte driftsforstyrrelser.

Ved akutte reparationer
Ved akutte reparationer kan vi desværre være nødsaget til at lukke for vandet uden et forudgående varsel.

Når vi lukker for vandet og du skal undvære vand i en kort eller længere periode, kan du følge disse råd.

Før vi lukker for vandet
• Tap vand til husholdning
• Tap vand så du kan skylle ud i toilettet
• Fyld en ekstra flaske eller dunk med vand, som du kan bruge drikkevand

Når der er lukket for vandet
• Sørg for at holde alle vandhaner lukkede.
• Sluk alle maskiner som bruger vand, vaskemaskiner og opvaskemaskiner m.v.

Efter vandet har været lukket
• Åbn for den kolde hane og lad den løbe til vandet er klart.
• Først når det kolde vand er klart og rent, skal du åbne for det varme vand
• Brug først vaskemaskiner og opvaskemaskiner, når det kolde vand er klart og rent

Er vand rødbrunt?
Har der været forstyrrelser i ledningssystemet, kan dit vand være misfarvet, uklart eller rødbrunt. Vandet er ikke sundhedsskadeligt.

Misfarvningen af vandet er et forbigående problem, som ofte opstår i forbindelse med reparationer på ledningsnettet. Farven stammer fra kalk og jern som har løsnet sig i ledningen.

Løsningsforslag:
Lad vandhanen tættest på din måler løbe indtil vandet bliver klart igen. Det tager som oftest et par minutter.

Hvis det varme vand er misfarvet, skal du tjekke din varmtvandsbeholder. Misfarvningen kan stamme fra beholderen. Prøv eventuelt at lade alle dine varme haner løbe et par minutter og se om problemet løser sig.

Er vand hvidt?
Hvis vandet i din vandhane er hvidt, skyldes det normalt luft i vandet. Vandet er ikke sundhedsskadeligt og luft i vandet er et forbigående hændelse. Der er krav til vandforsyningen at vi skal levere vand i din vandhane med et minimum indhold af ilt på 5mg/l. hvis dette indhold er lidt højere vil det give føromtalte hændelse med hvidt/gråt vand.

Luft i vandet kan også forekomme i forbindelse med reparationer i ledningsnettet.

Løsningsforslag:
Prøv at fylde et glas med det hvide vand. Er der luft i vandet, bliver vandet klar nedefra og op.

 Foto af en dryppende vandhane