Før du graver

Alle med erhvervsmæssigt formål, der skal grave i offentlige vejarealer eller private fællesveje, skal undersøge, om der er andre ledningsejerne i det område, hvor der skal grave. Din forespørgsel skal sendes til ledningsejerne via Ledningsejerregistret (LER), inden du påbegynder arbejdet.

Ledningsejerregistret (LER) indeholder oplysninger om personer og virksomheder, der ejer ledninger i den danske undergrund, samt placering af ledningerne. Formålet med LER-registret er at undgå graveskader.

Foruden LER-oplysninger skal du også huske at søge gravetilladelse hos de relevante vejmyndigheder, inden arbejdet påbegyndes.

Link til ledningsejerregistret LER (Ekstern link åbner nyt vindue)

Gravetilladelse
Opgravning i vejareal kræver tilladelse, som skal indhentes inden arbejdet påbegyndes. Opgravningstilladelse udstedes af Park og Trafik i Mariagerfjord Kommune.

Link til ansøgning om gravetilladelser i Mariagerfjord Kommune (Ekstern link åbner nyt vindue)