Trappemodellen (Virksomheder)

Orientering om tilmeldingsordning til trappemodel ved spildevandsbetaling til vandforbrugere over 500 m3

Folketinget har i juni 2013 besluttet at betalingen for spildevand skal være mere kostægte. Der er derfor indført en trappemodel, hvorefter spildevands- taksten gøres afhængig af vandforbrugets størrelse. Ejendomme, hvorfra der drives erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår, og som har et vandforbrug større end 500 m3 om året, kan fra 1. januar 2014 få et mere kostægte vandafledningsbidrag, hvis de tilmelder sig via den elektroniske tilmeldingsordning.

Bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget trådte i kraft den 6. september 2013. Bekendtgørelsen er en opfølgning på lov nr. 902 af 4. juli 2013 om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.

Trappemodellen udmøntes således hos Mariagerfjord Vand a|s:
•Trin 1 er vandforbrug til og med 500 m3 om året.
•Trin 2 er vandforbrug over 500 m3 og op til og med 20.000 m3 om året. Taksten på dette trin er i 2016 fuldt indfaset 20% lavere end taksten for trin 1.
•Trin 3 er vandforbrug over 20.000 m3 om året. Taksten på dette trin er i 2016 fuldt indfaset 60% lavere end taksten for trin 1.

For at opnå spildevandsbetaling efter trappemodellen kræver det, at ejendomsejeren afgiver en erklæring om anvendelsen af ejendomme. Dette sker via den elektroniske tilmeldingsordning. Man tilmelder sig på den elektroniske Trappetilmelding på https://www.trappetilmelding.dk/ (Ekstern link åbner nyt vindue)

Hvis ejendomsejer har afgivet erklæring en gang tidligere, så skal ejendomsejer alene indmelde ændringer vedrørende de markedsmæssige aktiviteter, der drives fra ejendommen.