Priser (Vand)

Vandsektorloven foreskriver, at de samlede indtægter og udgifter på vand over tid skal ”hvile i sig selv”. Det betyder, at vi ikke må opkræve mere i takster, end det vi skal bruge til drift og renovering af vores anlæg samt etablering af nyanlæg.

Diagrammet viser fordelingen af vandpris pr. m3 ekskl. moms for 2024 på 10,89 kr.

billeder viser samlet vandpris, pr. m3 pr. 1. januar 2024