Du er her

Priser (Vand)

Vandsektorloven foreskriver, at de samlede indtægter og udgifter på vand over tid skal ”hvile-i-sig-selv”. Det betyder, at vi ikke må opkræve mere i takster, end det vi skal bruge til drift og renovering af vores anlæg samt etablering af nyanlæg.

Diagrammet viser fordelingen af vandpris pr. m3 ekskl. moms for 2021 på 10,22 kr.

Vandpris pr. m3 - 2021 pr. 01.02.2021