Priser (Spildevand)

Kubikmetermængden for afregning af spildevand er identisk med den aflæste mængde på ejendommens vandmåler.

Vandsektorloven foreskriver, at de samlede indtægter og udgifter på håndtering og behandling af spildevand over tid skal ”hvile i sig selv”. Det betyder, at vi ikke må opkræve mere i takster, end det vi skal bruge til drift og renovering af vores anlæg samt etablering af nyanlæg.