Du er her

pH (vandets surhedsgrad)

Højst: pH = 8,5

Angiver vandets surhedsgrad
Surt: pH < 7
Neutralt: pH = 7
Basisk: pH > 7

Surt vand kan medføre korrosion af vandinstallationerne med øget indhold af metaller i vandet som følge.

Ved > 8,5 kan vandets indhold af kalk begynde at udfælde i ledningsnettet.