Du er her

Nitrat

Højst: 50 mg NO3-/l

En akut stigning i nitratindhold er tegn på en forurening med overfladevand.

En langsom stigende tendens kan stamme fra en overdosering af gødning. Overskuddet af nitrat når ikke at omdannes til frit kvælstof på sin vej ned gennem jordlagene, hvorfor en stigning i nitrat ses i grundvandet.

Nitrat kan mikrobielt omdannes til nitrit. Derfor anbefales det IKKE, at anvende drikkevand med et nitratindhold over 50 mg/l til fremstilling af modermælkserstatning til børn under seks måneder.