Du er her

Ledningsevne (Konduktivitet)

Ledningsevne er et udtryk for vandets indhold af opløste salte. Især chlorid, nitrat og sulfat bidrager til en høj ledningsevne.