Du er her

Coliforme bakterier

Coliforme bakterier findes naturligt i jord, overfladevand og forrådnede planter, men ikke i drikkevand.

Tilstedeværelsen af coliforme bakterier i drikkevand tyder derfor på en forurening – typisk fra overfladevand.

Denne gruppe bakterier er som regel ikke sygdomsfremkaldende i sig selv, men trives de samme steder som sygdomsfremkaldende bakterier.

Coliforme bakterier kan fjernes ved kogning.