Spildevandskloakering i Sem by

I løbet af oktober / december 2023 planlægger Mariagerfjord Vand, at spildevandskloaker af Semvej og Grovevej i Sem by.

Endvidere anlægges der en spildevandsledning fra Sem mod Skrødstrup og en spildevandspumpestation i Sem.

Mariagerfjord Vand Projektleder Niels Arne Wahl - naw@mfv.dk