Spærring af krydset Randersvej / Søndre Ringvej i Hobro

Fra mandag den 6. november til og med den 31. december 2023 vil krydset Randersvej / Søndre Ringvej være spærret.

Hobro Varme etablerer ny fjernvarmeforsyning til området, mens Mariagerfjord Vand a|s gennemfører separatkloakering.

Der er etableret omkørsel via Langelandsvej og Mariagervej – se skitse for omkørsel nedenfor.

Vi håber på din forståelse ifm. Mariagerfjord Vands separatkloakering og Hobro Varmes udrulning af ny fjernvarmeforsyning i området.

Spildevandsledning Gyvelvej, Hobro

MFV etablerer afskærende spildevandsledning mellem Løgstørvej og Gyvelvej, Hobro. 

Spildevandsledning etableres som styret boring gennem det grønne område. 

Formålet med projektet er at lede spildevand fra Løgstørvej, til pumpestation på Gyvelvej med forbindelse til pumpestation Hobro Nord, og dermed uden om midtbyen.  

Separatkloakering af Sdr. Onsild Stationsby, etape 2

Entreprisen "Separatkloakering Sdr. Onsild Stationsby, etape 2" udføres som en del af separatkloakeringen af Sdr. Onsild Stationsby. Entreprisen omfatter separering af fælleskloak i dele af den eksisterende by primært sydøst for Viborg Landevej og Viborg Landevej. Som en del af entreprisen skal etableres et regn-vandsbassin ved Engsvang med udløb til Skals Å. Ud over regnvandet fra den østlige del af Sdr. Onsild Stationsby, vil bassinet modtage vand fra regnvandsbassinerne på Viborg Landevej og Søkærvej i Sdr. Onsild.