Trykledning Banegårdsvej – Hobro Nord

Trykledning Banegårdsvej til Pumpestation Hobro Nord

Fra den nye pumpestation på Skivevej skal der etableres nye trykledninger til Hobro Nord.

Etablering af trykledninger er inddelt i 3 entrepriser.
I Skivevej etableres de ved styret boring, sammen med drikkevandsledninger til vandværket på Skivevej.
Fra Banegårdsvej ledes den nye spildevandsledning via den grønne kile mellem Hovangsvej og Hostrupvænget via Erhvervsparken, Aalborgvej og Majsmarken til Hobro Nords pumpestation.

Den øverste del af ledningen fra Hobro Nord til Erhvervsparken er for nærværende etableret.

På grund af geotekniske udfordringer er det tidligere tracé via Hovangsvej sløjfet. Yderligere geotekniske undersøgelser gjorde det ikke muligt at følge dette trace.

Der arbejdes i øjeblikket med at fastlægge trace fra Erhvervsparken via den grønne kile til Banegårdsvej.

Anlægsperioden for etablering af ledningerne vil være fra April 2022 til og med Marts 2023.

Entreprenør på opgaven er Karl Jensen A/S:
Entrepriseleder Flemming Madsen, fm@karljensen.dk, Tlf: 20 19 72 80

Projektleder: EnviDan A/S, Mads Frandsen, maf@envidan.dk, Tlf: 27 15 37 05

Projektleder: Mariagerfjord Vand a|s, Søren Erikstrup, sce@mfv.dk, Tlf: 99 52 53 50

Billedet viser tracé trykledning Hobro Nord