Du er her

Tillæg til spildevandsplan

Tillæg til spildevandsplanen for 2011-2021
Alle godkendte tillæg til spildevandsplanen kan findes og downloades på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside via følgende link - Spildevandsplan 2011-2021 for Mariagerfjord Kommune

Tillæg nr. 1
Etablering af forsinkelsesbassin for regnvand øst for Møllevænget i Hobro samt en udvidelse af kloakopland A33.2.

Tillæg nr. 2
Håndtering af spildevand og overfladevand for et nyt boligområde ved Løgstørvej i Hørby Skoleby ved Hobro same en udvidelse af kloakopland A35.8.

Tillæg nr. 3
Præcisering af spildevandsplanens retningslinjer for godkendelse af vaske-, tankningspladser m.v.

Tillæg nr. 4
Separatkloakering af område A20.21 omfattende ejendommen Korsgade 2, Hobro.

Tillæg nr. 5
Håndtering af spildevand for et område til udvidelse af institutionen Sødisbakke ved etableringen af kloakopland MA1j.

Tillæg nr. 6
Håndtering af spildevand fra hestestald og servicebygninger ved institutionen Sødisbakke ved udvidelse af kloakopland MA1j.

Tillæg nr. 7
Etablering af spildevandsledning og håndtering af spildevand for et erstatningsbyggeri for botilbuddet Visborggård ved etablering af kloakopland A.1.27.

Tillæg nr. 8
Afskæring af Hobro og Oue Renseanlæg.

Tillæg nr. 9
Kloakering af nordlige del af sommerhusområder ved Kattegat kysten, spildevandsplanens kloakopland A13 og A14 samt tilføjelse af nyt kloakopland S33 (Sønder Hurup) samt inddragelse af enkelte ejendomme under kloakopland.

Tillæg nr. 11
Nyt ledningstracé i forbindelse med afskæring af Hobro renseanlæg, nyt regnvandsbassin ved Gyvelvej, nyt ledningstracé fra Hørby til Aalborgvej og omlægning af spildevandsledning i Hobro Havneområde.

Tillæg nr. 12
Ændring af spildevandsplanens opland A18.4A, Ølsvej, Hobro Vest

Tillæg nr. 13
Etablering af en spildevandsledning fra Mariager og Assens under fjorden til Vive, kloakering af sommerhusområdet ved Fladbjerg, separatkloakering af Vive by.

Tillæg nr. 14
Ændring af spildevandsplanens opland A62.2 Hobro Nord. Ændring af nyt ledningstracé fra Hørby til Aalborgvej. Udlægning af nyt kloakopland A65 Kirketerp, Hobro Nord.