Spildevandsledning, Gyvelvej – Hobro

Mariagerfjord Vand A/S, har i 2016 etableret ny Pumpestation på Gyvelvej, med tilhørende afskærende spildevandsledning fra Gyvelvej til pumpestation Hobro Nord. Forålet er at få spildevand fra den nordvestlige del af hobro uden om midtbyen til pumpestationen ved Hobro Nord og herfra til renseanlægget.

I 2018 blev dele af Løgstørvej separatkloakeret og spildevand herfra forberedt til at skulle samles op og til Gyvelvejs pumpestation.

Mariagerfjord Vand A/S planlægger at udføre den sidste etape hvor spildevand fra Løgstørvej forbindes til Gyvelvej igennem det grønne område ved Hodals bæk.

Projektområde Gyvelvej Hobro