Nyvej og Hovangsvej, den resterende del

I henhold til Mariagerfjord Kommunes spildevandsplan skal den resterende del af Nyvej og Hovangsvej, der er fælleskloakeret – separatkloakeres. 

Samtidig nedlægges overløbsbygværker. Regnvandet fra området og en del mængde fra eksisterende regnvandsbassin med udledning til Hodals Bæk tilsluttes de nye regnvandsledninger, som udføres i Brotorvs projektet. Hermed afledes regnvandet fra området direkte til Mariager Fjord. På den måde mindske regnvandsafledningen til Vester Fjord.

Samtidig med separatkloakering medtages trykledning som skal forbindes til Hobro og drikkevandsledning som skal sikre ringforbindelse for drikkevandsforsyningen.

Projektet udføres i perioden September 2021 til Marts 2023.

Entreprenør: Vils entreprenøren A/S, Johnny Dalsgaard Nielsen, 97 76 77 77
Projektleder: EnviDan A/S, Mads Frandsen, 27 15 37 05
Projektleder: Mariagerfjord Vand a|s, Søren Erikstrup, sce@mfv.dk, 99 52 53 50

Oversigtkort for arbejdsområde