Du er her

Nyt renseanlæg

Mariagerfjord Vand a|s har bygget nyt renseanlæg på Islandsvej 5 - nord for Hadsund mellem Ålborgvej og Visborg. Renseanlægget erstatter ved udgangen af 2016 de 10 eksisterende renseanlæg i Mariagerfjord Kommune.

Byggeriet af Mariagerfjord Renseanlæg startede i marts 2012, og det blev taget i brug i efteråret 2013. Renseanlæggene i Hvilsom, Astrup, Tisted, Glerup, Als Odde og Hadsund blev nedlagt i samme periode. Oue og Hobro Renseanlæg blev nedlagt i 2014. De 2 sidste renseanlæg i Assens og Mariager nedlægges senest ved udgangen af 2016.

Adgangsvejen til Mariagerfjord Renseanlæg blev etableret fra Ålborgvej. Sideløbende med opførelsen af renseanlægget opførte Mariagerfjord Vand a|s en ny samlet drifts- og administrationsbygning, som stod klar inden sommerferien 2013. For at kunne bygge renseanlægget samt drifts-og administrationsbygningen blev der erhvervet et areal på ca. 7,5 ha.

Renseanlægget er opført som et aktivslam anlæg, som populært sagt, virker ved at bakterierne i en biologisk proces renser spildevandet. Sammen med renseanlægget blev der etableret et rådnetanksanlæg som udover at reducere slammængden også producerer biogas, der omdannes til energi.

Renseprocessen er så effektiv, at udledningen fra renseanlægget af organiske stoffer, kvælstof og fosfor er betydeligt mindre end den samlede udledning fra de 10 eksisterende renseanlæg. Derudover sker udledningen fra renseanlægget direkte 3,8 km ud i Kattegat. Udløbsledningen fra renseanlægget til udløbet i Kattegat er ca. 16,5 km lang.

Mariagerfjord Renseanlæg blev udført af konsortiet bestående af Jakobsen & Blindkilde A/S, Strøm Hansen A/S og EnviDan A/S.

 

Arealskitse over placeringen af det nye renseanlæg

BioDane Luftfoto - Oversigt over byggepladsen, Hadsund
Foto Biodane Luftfoto