Spærring af krydset Randersvej / Søndre Ringvej i Hobro

Fra mandag den 6. november til og med den 31. december 2023 vil krydset Randersvej / Søndre Ringvej være spærret.

Hobro Varme etablerer ny fjernvarmeforsyning til området, mens Mariagerfjord Vand a|s gennemfører separatkloakering.

Der er etableret omkørsel via Langelandsvej og Mariagervej – se skitse for omkørsel nedenfor.

Vi håber på din forståelse ifm. Mariagerfjord Vands separatkloakering og Hobro Varmes udrulning af ny fjernvarmeforsyning i området.

Mariagerfjord Vand a|s og Hobro Varmeværk

Spærring af krydset Randersvej Sdr Ringvej Hobro