Sommerhuse Syd for Als – Etapeplan

I h.h.t. MFK spildevandsplan skal sommerhusområdet syd for Als spildevandskloakeres.

MFV planlægger udførelse af kloakering af området over de næste 7 år, startende fra primo 2024 med etape 1.  

Projektleder: Mariagerfjord Vand a|s, Maria Nida Junker-Hansen, mjh@mfv.dk, Tlf: 99 52 53 67

Sommerhuse Syd for Als – Etapeplan