Separatkloakering af Sdr. Onsild Stationsby, etape 1

Mariagerfjord Vand a|s skal renovere kloaksystemet i Sdr. Onsild Stationsby. Ifølge Spildevandsplanen (tillæg nr. 22) skal det nye kloaksystem udføres efter separatprincippet, hvor spildevand og regnvand løber i hver sin ledning. Spildevandet ledes til Mariagerfjord renseanlæg i Hadsund og regnvand/drænvand ledes via regnvandsbassiner til det regnvandsbassin på Aavej 9, hvilket er den miljømæssige bedste løsning.

I 2022-2023 gennemføres etape 1 af separatkloakeringen af Sdr. Onsild Stationby. Samtidig med renovering af kloaksystemet i Sdr. Onsild Stationsby, skal der laves en ny hovedpumpestation og et nyt regnvandsbassin på Aavej 9.

Vam A/S har vundet opgaven med separatkloakering, etablering af regnvandsbassin og pumpestation.

Mariagerfjord Vand a│s: Jan Laursen,
Telefon 99 52 53 95 eller mail - jll@mfv.dk

Mariagerfjord Vand a│s: Vita Pivtoratska,
Telefon 99 52 53 62, mail - vpi@mfv.dk

Vam A/S Entrepriseleder: Søren Rasmussen,
Telefon 40 56 47 05 eller mail - sbr@vam.dk

Formand Keld Jensen,
Telefon 40 72 75 16, eller mail - kje@vam.dk

Projektering og tilsyn: MFV a|s: Vita Pivtoratska,
Telefon 99 52 53 62, eller mail – vpi@mfv.dk

Sønder Onsild Stationsby