Du er her

Priser 2021 (Takstblad)

Takster for spildevand i takstbladet er gældende i perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Takstbladet blev politisk behandling af Byrådet den 17. december 2020.

Fællestakstblad for vand og spildevand feb. 2021- Godkendt (PDF åbner i ny browser)

I takstbladet for 2021 blev der den 28. oktober 2021 tilføjet en nyt afsnit om leje og tømning af samletanke efter ændringen og tilføjelsen blev godkendt i byrådet efter politisk behandling.

Fællestakstblad for vand og spildevand okt. 2021 - Godkendt (PDF åbner i ny browser)