Forbrugervalg 2023

Baggrund 
Der afholdes valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen i Mariagerfjord Vand a|s, CVR-nr. 31 48 64 24.

Valget afvikles i henhold til Bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber nr. 722 af 16. juni 2012 og Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber nr. 812 af 18. juli 2012.

Læs BEK nr 772 af 16062012 (Gældende)_Bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber på Retsinformation.dk via dette link (Retsinformation.dk åbnes i en fane i browseren)

Læs BEK nr 812 af 18072012 (Gældende)_Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber (Frist for valg) på Retsinformation.dk via dette link (Retsinformation.dk åbnes i en fane i browseren) 

Forbrugerrepræsentanter 
Der vælges 2 forbrugerrepræsentanter til Mariagerfjord Vand a|s’ bestyrelse og 2 suppleanter. Efter valget vil bestyrelsen bestå af 9 medlemmer – 2 valgt af forbrugerne, 2 valg af medarbejderne i Mariagerfjord Vand a|s og 5 udpeget af Byrådet i Mariagerfjord Kommune herunder bestyrelsesformanden.

Opstillingsperiode 
Er du interesseret i at få medindflydelse og være medbestemmende om vandforsyningen og kloakforsyningen de næste 4 år, så er der nu mulighed for at stille op som kandidat til valget af forbrugerrepræsentanter til Mariagerfjord Vand a|s’ bestyrelse.

I perioden fra onsdag den 16. august 2023 til onsdag den 6. september 2023 er det muligt at stille op som kandidat til forbrugervalget. 

Opstillingen foregår elektronisk via et “link” på vores hjemmeside, hvor du bliver sendt videre til opstillingsmodulet i valgportalen - StemOnline. Dine stillere skal også registrere sig elektronisk via det link til stiller-modulet i valgportalen, som du sender til dem. BEMÆRK - Opstillings- og stiller-modulet kan kun tilgås fra onsdag den 16. august 2023 kl. 09.00 til onsdag den 6. september 2023 kl. 09.00.

Hvem kan stille op som kandidat 
Du kan stille op til valget, hvis du opfylder følgende betingelser:

 • Du skal være myndig – og behøver således ikke være forbruger hos Mariagerfjord Vand a|s for at kunne melde sig som kandidat.
 • Du skal anbefales af 10 stillere, og stillerne skal være forbrugere hos Mariagerfjord Vand a|s. 

Valgperiode 
Dette fjerde valg af forbrugerrepræsentanter og suppleanter gennemføres i perioden fra den 19. september til den 10. oktober 2023. De valgte forbrugerrepræsentanter indtræder i bestyrelsen pr. 1. januar 2024.

De valgte forbrugerrepræsentanter og suppleanter er valgt for perioden fra den 1. januar 2024 til 31. december 2027.

Hvad indebærer opgaven 
Bestyrelsesmedlemmer i Mariagerfjord Vand a|s har indflydelse på selskabets planer for fremtiden på strategisk niveau, herunder overordnede beslutninger om budgetter, investeringsplaner, driftsstrategier, takster og udviklingsprojekter. Bestyrelsen er desuden Mariagerfjord Vand a|s øverste myndighed, når det gælder leveringsbetingelser og i eventuelle forbrugerklagesager.

 Bestyrelsesarbejdet består normalt af 6-8 årlige møder i gennemsnit på 2-3 timer. Derudover skal bestyrelsesmedlemmerne påregne en del tid på at læse og forberede sig til møderne.

Forbrugerrepræsentanters rettigheder, pligter og ansvar 
En forbrugerrepræsentant har samme rettigheder og pligter, som de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Det er vigtigt at være opmærksom på, at du som forbrugervalgt bestyrelsesmedlem skal varetage selskabets interesser på lige fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer og altså ikke kun forbrugernes interesser.

Læs mere i folderen ”Ret og pligt som forbrugerrepræsentanter - Forbrugervalg 2023” i denne PDF (PDF’en åbnes i en fane i browseren)

Honorar 
Som forbrugervalgt bestyrelsesmedlem, har du samme rettigheder og pligter som bestyrelsens generalforsamlingsvalgte medlemmer. Derfor modtager du også honorar på lige fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Afvikling af valget 
Valget afvikles som direkte valg og gennemføres i perioden fra tirsdag den 19. september til og med tirsdag den 10. oktober 2023. 

Afstemningen foregår elektronisk via et “link” på vores hjemmeside, hvor du bliver sendt videre til valgportalen - StemOnline. På valgportalen kan du afgive din stemme. Der kan kun afgives 1 stemme pr. forsyningsart (vand og/eller spildevand).

I hele valgperioden vil der være mulighed for at afgive sin stemme hos Mariagerfjord Vand a|s på Islandsvej 7, 9560 Hadsund i følgende tidsrum:

Mandag til onsdag kl. 08.30 til kl. 15.00. 
Torsdag kl. 08.30 til kl. 16.00. 
Fredag kl. 08.30 til kl. 12.00

BEMÆRK - Valgportalen - StemOnline, hvor du kan afgive din stemme, kan kun tilgås fra tirsdag den 19. september 2023 kl. 09.00 til tirsdag den 10. oktober 2023 kl. 15.00.

Gør din stemme gældende ved Forbrugervalg 2023 ved at afgive din stemme - stemmer kan afgives via dette link til StemOnline

Offentliggørelse af valgresultatet 
Valgresultatet bliver offentliggjort fredag den 13. oktober 2023 på vores hjemmeside.

De 2 kandidater, der får flest stemmer, indtræder i bestyrelsen i Mariagerfjord Vand a|s pr. 1. januar 2024.

De 2 kandidater, der får henholdsvis 3. og 4. flest stemmer, bliver suppleanter for de 2 forbrugerrepræsentanter. Der vælges ikke personlige suppleanter.

Stemmeberettigede 
Du er stemmeberettiget, hvis din bolig eller virksomhed opfylder følgende betingelser:

 • Du skal være myndig.
 • Du skal være forbruger hos Mariagerfjord Vand a|s eller lejer i en ejendom, der er forbruger hos Mariagerfjord Vand a|s.
 • Du har 1 stemme for hver forsyningsart pr. boligenhed eller erhvervsenhed, der er tilsluttet forsyningen fra Mariagerfjord Vand a|s. 

Hvis du ikke får en individuel afregning, for eksempel fordi du bor til leje, kan du bestille en stemmekode via det elektroniske valgsystem på Mariagerfjord Vand a|s hjemmeside – www.mariagerfjordvand.dk. I den forbindelse afgiver du en tro og love-erklæring på, at du er stemmeberettiget for den adresse, du søger stemmekode til.

Du er stemmeberettiget ved Forbrugervalg 2023, hvis du:

 • aftager drikkevand fra Mariagerfjord Vand a|s.
 • afleder spildevand til Mariagerfjord Vand a|s.
 • lejer en samletank af Mariagerfjord Vand a|s.

Du er ikke stemmeberettiget ved Forbrugervalg 2023, hvis du:

 • har en septiktank som du betaler for at få tømt via ejendomsskattebilletten.
 • har en septiktank og opkræves statsafgift på spildevand - og du modtager opkrævningen fra Mariagerfjord Vand a|s.
 • har egen boring og opkræves statsafgift på drikkevand - og du modtager opkrævningen fra Mariagerfjord Vand a|s.

Valget går korrekt til 
Resultaterne udmeldes til Mariagerfjord Vand a|s af firmaet Dataminds A/S, der også står for selve valgprocessen. 

Hvis du vil vide mere 
De nærmere regler om valget findes i Mariagerfjord Vand a|s’ valgregulativ, som vi henviser til på selskabets hjemmeside www.mariagerfjordvand.dk.

Læs mere i ”Valgregulativ for Mariagerfjord Vand a|s - Forbrugervalg 2023” på Mariagerfjord Vands hjemmeside i en PDF (PDF’en åbnes i en fane i browseren)

Vigtige datoer 
Onsdag den 16. august 2023, kl. 09.00 
Offentliggørelse af valget og vi åbner for tilmelding som kandidat til forbrugerrepræsentant i Mariagerfjord Vand a|s. 

Onsdag den 6. september 2023, kl. 09.00. 
Sidste frist for at tilmelde dig som kandidat til forbrugerrepræsentant i Mariagerfjord Vand a|s’ bestyrelse er onsdag den 6. september 2023 kl. 09.00. 

Kun kandidater med 10 stillere på dette tidspunkt godkendes (Kun kandidater, der har udfyldt felterne i kandidatmodulet samt uploadet et foto af dem selv og listen med 10 stillere på dette tidspunkt kan komme videre i godkendelsesproceduren). 

Kandidaterne er først godkendt til opstilling ved forbrugervalget, når alt det indsendte materiale er tjekket og Mariagerfjord Vand a|s har sendt en bekræftelse på at opstilleren er godkendt. 

Tirsdag den 19. september 2023, kl. 09.00. 
Offentliggørelse af kandidater på valgsiden og afstemning åbner, og du kan afgive din stemme. 

Mandag den 9. oktober 2023, kl. 12.00. 
Sidste frist for anmodning om stemmekoder 

Tirsdag den 10. oktober 2023, kl. 15.00. 
Afstemning lukker. 

Fredag den 13. oktober 2023. 
Valgresultatet offentliggøres på vores hjemmeside og klage frist starter. Du kan se, hvem der er valgt som forbrugerrepræsentanter og suppleanter. 

Fredag den 27. oktober 2023, kl. 12.00. 
Sidste frist for indgivelse af klager og indsigelser. 

Mandag den 1. januar 2024. 
Forbrugerrepræsentanterne indtræder i Mariagerfjord Vand a|s’ bestyrelse.

Vi passer godt på dine oplysninger 
Vi tager din databeskyttelse alvorligt, og vi har derfor vedtaget følgende privatlivspolitikker relateret til stillere og kandidater ved forbrugervalget, der fortæller dig hvordan vi behandler dine data og oplysninger.

Du kan læse privatlivspolitikken for stillere til en kandidat i denne PDF (PDF’en åbnes i en fane i browseren)

Du kan læse privatlivspolitikken for kandidater i denne PDF (PDF’en åbnes i en fane i browseren)