Du er her

Ret til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke til Mariagerfjord Vand a|s behandling af dine persondata helt eller delvist tilbage, jævnfør persondataforordningens artikel 7.

Hvis du trækker dit samtykke, vil Mariagerfjord Vand a|s ophøre med at behandle de persondata, som du har tilbagekaldt dit samtykke i relation til, medmindre Mariagerfjord Vand a|s er retligt forpligtet eller berettiget til at opbevare alle eller dele af dine persondata. I så fald vil Mariagerfjord Vand a|s kun opbevare de oplysninger, som Mariagerfjord Vand a|s er retlig forpligtet til, og vil slette øvrige persondata om dig. Din tilbagetrækning af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som Mariagerfjord Vand a|s har foretaget, indtil din tilbagetrækning af samtykket.

Tidsfrist for besvarelse af anmodningen
Hvis du ønsker at gøre brug af din ret til at tilbagetrække dit samtykke, kan du henvende dig til Mariagerfjord Vand a|s via kontaktoplysningerne nævnt ovenfor. Mariagerfjord Vand a|s behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at Mariagerfjord Vand a|s ikke kan svare inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jævnfør persondataforordningens artikel 12.